23 maja 2024r. w naszej szkole uczniowie klas 2ZZ, 3ZZ i 3ZMSK Branżowej Szkoły I Stopnia odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym przez Podlaską Komendę OHP w ramach Ogólnopolskiego programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Ochotniczych Hufcach Pracy w 2024r. Młodzież ćwiczyła proste czynności wykonywane natychmiast przez pierwszych świadków zdarzenia w celu ratowania nagłego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego zanim przybędą wykwalifikowane służby ratownicze. Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wyjaśnili uczniom jak rozpoznać stan zagrożenia zdrowia, życia i w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc     

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: