Pedagog szkolny - mgr Jolanta Grabowska
Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 10.30 - 14.15
Wtorek 12.30 - 15.00
Środa 11.25 - 15.00
Czwartek 11.25 - 12.35
Piątek ------------------

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:
     • nie radzą sobie z nauką,
     • ktoś naruszy ich prawa,
     • ktoś stosuje wobec nich przemoc,
     • potrzebują pomocy i rady,
     • chcą po prostu z kimś porozmawiać,
     • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:
     • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole,
     • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami,
     • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci,
     • problemy osobiste (z doświadczenia wiem, jeśli dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co
       liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki).


Nauczyciele mogą oczekiwać:
     • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
     • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
     • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
        wychowawczego i profilaktycznego,

     • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: