• Technikum Nr 4
    Technikum Nr 4
  • IV LO
    IV LO

 Proponowane profile oraz liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 w IV Liceum Ogólnokształcącym

 

liczba
oddziałów
liczba
uczniów
Przedmioty rozszerzone
Profile    
    Służba w policji
1 30

język angielski
wiedza o społeczeństwie

    Psychopedagogiczny
1 30 język angielski
język polski
    Wojskowy
1 30 język angielski
wiedza o społeczeństwie

 

 


W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich oraz terenowych. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja policyjna
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, historia


W trakcie nauki uczniowie uczestniczą w zajęciach treningowych, pozwalających zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w przedszkolach oraz w warsztatach prowadzonych w placówkach pedagogicznych. Ukończenie tego profilu pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia, dającego wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekun dziecięcy, asystent osoby niepełnosprawnej).Wyszczególnione powyżej zawody są wymieniane przez analityków rynku pracy jako przyszłościowe, co znaczy, że zatrudnienie w nich wzrasta w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski
Przedmioty uzupełniające: matematyka praktyczna, edukacja psychopedagogiczna
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 
Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej.
Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką 1. Brygadą Wojsk Oborny Terytorialnej, 13. Batalionem Lekkiej Piechoty w Łomży.

Czytaj więcej: Profil: wojskowy

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: