Czytaj więcej: Poznaj Polskę - w królewskim Krakowie i w Krynicy-ZdrójW ramach realizacji przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w dniach 11-13 października 2023 r. grupa uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Łomży wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Krakowa i Krynicy - Zdrój. Celem wyjazdu było poznanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz podążanie śladami wielkich Polaków oraz odkrywanie Skarbów Wsi.
Pierwszym punktem programu był Kraków - historyczny zespół miasta. Podczas spaceru z przewodnikiem po Starym Rynku uczniowie zobaczyli gotycki Kościół Mariacki i Sukiennice. Zwiedzili też Kościół Franciszkanów z polichromiami i witrażem Stanisława Wyspiańskiego. Na Wawelu – widzieli katedrę ze słynną Kaplicą Zygmuntowską – miejsce koronacji i nekropolię królów Polski oraz pochówku wieszczów i wybitnych Polaków, a także Zamek Królewski - jedno z miejsc o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce.

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - w królewskim Krakowie i w Krynicy-Zdrój


Informujemy, że projekt wyjazdu edukacyjnego naszej szkoły został zakwalifikowany do edycji 2023 r. przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. W ramach tego rządowego przedsięwzięcia w październiku 2023 r. będzie realizowana wycieczka z dofinansowaniem ze strony MEiN (razem 15 000,00 zł).
Wycieczka trzydniowa Łomża – Kraków - Szczawnica – Krynica-Zdrój – Łomża dla 15 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia celem poznania kultury i dziedzictwa narodowego oraz odkrywania Skarbów Wsi (Kraków - historyczny zespół miasta, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Szczawnica - Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya i  Krynica Zdrój - Krynickie ślady prymasa Tysiąclecia, Pomnik Epifaniusza Drowniaka – Nikifora, Krynica-Zdrój, Muzeum Nikifora).
Podczas wycieczki trzydniowej uczniowie mają zapewnione:
  - przejazd autokarem
  - opiekę 
  - wyżywienie (2 śniadania i 2 obiadokolacje)
  - bilety wstępów i usługę przewodnika
  - ubezpieczenie
  - 2 noclegi

 

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - wizyta uczniów technikum w WarszawieW ramach realizacji przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w dniu 8.12.2022r. grupa 40 uczniów Technikum Nr4 w Łomży wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Warszawy.
Punkt pierwszy programu stanowił Zamek Królewski celem poznania kultury i dziedzictwa narodowego.
W Zamku – dawnej rezydencji królów Polski i siedzibie Sejmu uczniowie mogli podziwiać bogato urządzone wnętrza odwołujące się do czasów panowania ostatniego króla Polski –Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrozumieć na czym polegał mecenat królewski. Przemierzając sale zamkowe: Salę Wielką, Rycerską, Tronową, uczniowie mogli przypomnieć sobie ważne dla historii Polski wydarzenia i obejrzeć monumentalne dzieła Jana Matejki, a także zatrzymać się w niezwykłej Sali Canaletta. W Sali Marmurowej widzieli wizerunki królów Polski oraz najbardziej znany portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym pędzla Bacciarellego. Zwiedzili pokoje Prezydentów II RP i Władz na Uchodźstwie.

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - wizyta uczniów technikum w Warszawie

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - z wizytą w WarszawieW ramach realizacji przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w dniu 22.11.2022r. grupa 40 uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Łomży wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Warszawy.
Punkt pierwszy programu stanowiła Archikatedra św. Jana Chrzciciela wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego.
Zwiedzając z przewodnikiem świątynię, uczestnicy wycieczki podążali śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w 1960 r. dokonał konsekracji odbudowanej po II wojnie archikatedry i tu został pochowany w 1981 r. Przy jego grobowcu uczniowie poznali dzieje życia, działalność i dokonania Prymasa Tysiąclecia.

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - z wizytą w Warszawie

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - w królewskim Krakowie i stolicy TatrW ramach realizacji przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w dniach 8-10.11.2022r. grupa 30 uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Łomży wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Krakowa i Zakopanego, celem poznania kultury i dziedzictwa narodowego.
Pierwszego dnia punktem programu był Kraków - historyczny zespół miasta. Podczas spaceru z przewodnikiem na Starym Rynku uczniowie zobaczyli gotycki Kościół Mariacki i Sukiennice. Wędrując Drogą Królewską na przykładzie kościołów: św. Piotra i Pawła oraz św. Andrzeja poznawali cechy architektury barokowej i romańskiej. Zwiedzili Kościół Franciszkanów z polichromiami i witrażem Stanisława Wyspiańskiego oraz Collegium Maius - najstarszy budynek Akademii Krakowskiej.
Drugim punktem programu była Katedra Wawelska. Uczniowie, zwiedzając to miejsce koronacji i nekropolię królów Polski oraz miejsce pochówku wieszczów i wybitnych Polaków, a także Wieżę Srebrnych Dzwonów i Kaplicę Zygmuntowską mogli przypomnieć sobie ważne dla historii Polski postaci i wydarzenia.

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - w królewskim Krakowie i stolicy Tatr

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - z wizytą na wielokulturowym PodlasiuW ramach realizacji przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w dniu 3.11.2022r. grupa 40 uczniów z Technikum Nr4 w Łomży wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Tykocina i Kruszynian. Celem wyjazdu było poznanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz smaków wielokulturowego Podlasia.
Pierwszym punktem programu był historyczny zespół miasta Tykocin. Wędrując z przewodnikiem po wąskich uliczkach, uczestnicy wycieczki poznali najstarszy zespół urbanistyczny historycznego Podlasia z zachowanym układem charakterystycznym dla miasteczka żydowskiego. Zwiedzając najważniejsze zabytki Tykocina odkrywali ciekawą historię tego wielokulturowego miasta, lokowanego w XV w. Widzieli monumentalny barokowy Kościół św. Trójcy wzniesiony w latach 1742-1750. Na trapezowym rynku zobaczyli pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego - bohatera potopu szwedzkiego i właściciela Tykocina - dzieło rzeźbiarza francuskiego Pierre de Coudray, wzniesiony w 1763r. przez Jana Klemensa Branickiego, prawnuka hetmana. Widzieli także Alumnat - pierwszy w Polsce przytułek i szpital dla katolickich, szlacheckich żołnierzy-weteranów z lat 1634–1638. Dowiedzieli się też, że w zamku w Tykocinie zbudowanym przez króla Zygmunta II Augusta, a odbudowanym po wojnach XVII w. przez S. Czarnieckiego, król August II Mocny ustanowił najważniejsze polskie odznaczenie Order Orła Białego. W dzielnicy żydowskiej zobaczyli również barokową Wielką Synagogę z XVII w. - drugą co do wielkości w Polsce (obecnie muzeum), która do XVIII wieku stanowiła miejsce modlitw i ważny żydowski ośrodek intelektualny. Poznali historię i rolę ludności żydowskiej w dziejach miasta od 1522r. Dowiedzieli się też o tragedii 1400 tykocińskich Żydów wymordowanych przez hitlerowców lecie 1941 roku w lasach w pobliżu wsi Łopuchowo.

Czytaj więcej: Poznaj Polskę - z wizytą na wielokulturowym Podlasiu

 
Informujemy, że 4 projekty wyjazdów edukacyjnych naszej szkoły zostały zakwalifikowane do edycji jesiennej 2022 r. przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.
W ramach tego rządowego przedsięwzięcia w listopadzie i w grudniu 2022 r. będą realizowane 4 wycieczki z dofinansowaniem ze strony MEiN (razem 30 000,00 zł):
1. Wycieczka jednodniowa Łomża – Warszawa - Łomża dla 40 uczniów IV LO z dofinansowaniem 5 000,00 zł mająca na celu:
- poznanie kultury i dziedzictwa narodowego - Zamek Królewski - Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej
- poznanie największych osiągnięć nauki polskiej - osiągnięć Patronki Szkoły - Muzeum Marii Skłodowskiej Curie - w ramach realizacji programu wychowawczego

2. Wycieczka trzydniowa Łomża – Kraków – Zakopane - Łomża dla 30 uczniów IV LO z dofinansowaniem 15 000,00 zł
celem poznania kultury i dziedzictwa narodowego (Kraków - historyczny zespół miasta Katedra Wawelska, Muzeum Narodowe, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Zakopane, Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem)

3. Wycieczka jednodniowa Łomża – Warszawa - Łomża dla 40 uczniów Technikum Nr 4 z dofinansowaniem 5 000,00 zł mająca na celu:
- poznanie kultury i dziedzictwa narodowego - Zamek Królewski- Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej
- poznanie największych osiągnięć nauki polskiej - osiągnięć Patronki Szkoły - Muzeum Marii Skłodowskiej Curie - w ramach realizacji programu wychowawczego

4. Wycieczka jednodniowa Łomża – Tykocin - Kruszyniany - Łomża dla 40 uczniów Technikum Nr 4 branży gastronomiczno-hotelarskiej z dofinansowaniem 5 000,00 zł mająca na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz smaków wielokulturowego Podlasia (Tykocin – historyczny zespół miasta, Meczet - Kruszyniany).

Podczas wszystkich wycieczek jednodniowych uczniowie mają zapewnione:
     - przejazd autokarem
     - opiekę
     - wyżywienie
     - bilety wstępów i usługę przewodnika
     - ubezpieczenie

Podczas wycieczki trzydniowej uczniowie mają zapewnione:
     - przejazd autokarem
     - opiekę
     - wyżywienie (2 śniadania i 2 obiadokolacje)
     - bilety wstępów i usługę przewodnika
     - ubezpieczenie
     - 2 noclegi
 

 

 

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: