Szukaj


Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości.
                       Tadeusz Kotarbiński


Technikum Budowlane (1966 - 1972)

    1966 – rozpoczęcie roku szkolnego w nowej łomżyńskiej szkole Technikum Budowlanym
    1967 – powstanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej
    1969 – oficjalne przekazanie szkole budynku przy pl. Kościuszki 3

Zespół Szkół Budowlanych (1972 - 1979)
    1972 – otwarcie w Technikum Budowlanym Wydziału dla Pracujących
    1973 – powstanie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego
    1977 – utworzenie Średniego Studium Zawodowego Zaocznego (Włókienniczego)
    1978 – powstanie odrębnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Mariana Buczka (1979 - 1990)

    1979 – utworzenie Technikum Włókienniczego (specjalność - tkactwo)
    1979 – nadanie szkole imienia Mariana Buczka i wręczenie sztandaru
    1982 – włączenie w skład zespołu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ŁPB
    1987 – utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oddziałów wielozawodowych
    1988 – utworzenie Policealnego Studium Zawodowego (zawód geodeta)

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (1990 - 1993)
    1990 – utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas o kierunku kucharz
    1991 – utworzenie Technikum Odzieżowego (specjalność - krawiectwo lekkie)
    1992 – utworzenie Technikum Technologii Żywienia (specjalność - żywienie zbiorowe)

Zespół Szkół Zawodowych (1993 - 1997)

    1993 – nowa siedziba szkoły: kompleks budynków przy ul. Zielonej 21
    1993 – utworzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej klas o kierunku krawiec
    1995 – zakończenie kształcenia w Technikum Włókienniczym
    1995 – utworzenie Technikum Urządzeń Sanitarnych (specjalność - wyposażenie sanitarne budynków)

Zespół Szkół Technicznych (1997)
    12.02.1997 – decyzja Kuratorium Oświaty o zmianie nazwy szkoły
    14.06.1997 – wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej - Curie

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie (1997 - 2002)
    1998 – utworzenie IV Liceum Ogólnokształcącego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie (od 2002)
    2002 – utworzenie w ramach Technikum Nr 4 Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
    2002 – utworzenie Liceum Profilowanego
              • profil: zarządzanie informacją
              • profil: usługowo - gospodarczy
    2004 – utworzenie w ramach Technikum Nr 4:
              • Technikum Hotelarstwa
              • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
    2004 – utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Psychopedagogika”
    2004 – utworzenie Liceum Uzupełniającego
    2005 – utworzenie w IV Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu „Służba w policji”
    2005 – zakończenie nauki w Technikum Technologii Żywienia
    2005 – zakończenie nauki w Technikum Odzieżowym
    2006 – zakończenie kształcenia w Liceum Uzupełniającym
    2006 – zakończenie kształcenia w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

Opracowała: Elżbieta Wiśniewska

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: