W auli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów przyjęcia uczniów w szeregi klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu SŁUŻBA W POLICJI oraz kadetów do klasy pierwszej ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (profil wojskowy).
Dla uczniów i kadetów był to dzień pełen radości oraz powodów do dumy. Gośćmi spotkania byli: zastępca Prezydenta Miasta Łomży Pan Andrzej Stypułkowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Paweł Piwowarski, dowódca 1 Kompanii 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży Pan kapitan Michał Korzeniecki oraz zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Łomży podinspektor Piotr Kleja.
W trakcie nauki w klasie o profilu SŁUŻBA W POLICJI uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego. W ramach zajęć są realizowane wycieczki do jednostek policyjnych i spotkania z przedstawicielami różnych służb mundurowych. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sprawnościowych, strzeleckich oraz terenowych. Kierunek nauki zwiększa możliwości uzyskania ciekawej pracy, zarówno w policji, jak i we wszelkich innych instytucjach mundurowych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach, strażach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.
PROFIL WOJSKOWY to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej.
Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką 1 Podlaską Brygadą Wojsk Oborny Terytorialnej, 13 Batalionem Lekkiej Piechoty w Łomży.
KLASA WOJSKOWA (Oddział Przygotowania Wojskowego – OPW) to doskonała możliwość rozwoju dla uczniów, którzy lubią wyzwania i aktywność fizyczną, a także chcieliby wybrać zawód zapewniający ciągły rozwój, pewność zatrudnienia oraz stabilność zarobków.
Uczniowie klasy o PROFILU WOJSKOWYM mogą liczyć na:
     • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
     • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
     • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
     • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych centrów rekrutacji w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby 
      adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

KLASA POLICYJNA I WOJSKOWA w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z mundurem.

Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty
Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty
Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty Uczniowie klasy wojskowej j i policyjnej otrzymali swoje certyfikaty   

Nasi partnerzy


 

politechnika atlas  prefbet rockwool gromada1 belfort1 Pwsiip  mt_ignore: