Start arrow Dokumenty szkolne arrow Statut ZSTiO Nr 4 w Łomży   tel. 086 2165218     fax: 086 2165219 </
sklodowska8.jpg
logo4.jpg

Wyszukiwarka

Drukuj Email

S  T  A  T  U  T
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży


Rozdział I

NAZWA SZKOŁY

§ 1

1. Szkoła posługuje się nazwą Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie.


2. Siedzibą Zespołu, zwanego dalej Szkołą, jest kompleks budynków przy ulicy Zielonej 21 w Łomży.


 

§ 2

 

1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
       a) IV Liceum Ogólnokształcące,
       b) Liceum Profilowane Nr IV,
       c) Technikum Nr 4,
       d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4,
       e) Szkoła Policealna Nr 1.


§ 3

 

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży jest Miasto Łomża, a nadzór
    pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.


2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży od dnia 1 stycznia 2008 r. jest jednostką budżetową.

 

 


           


Wpisał: Administrator   
25.01.2008.
Zmieniony ( 18.10.2013. )
następny artykuł »